slider content image
announce icon Ανακοινώσεις

Νέος Δικτυακός Τόπος
Λειτουργεί ο νέος Δικτυακός Τόπος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
www.teiep.gr
Νέος Δικτυακός Τόπος
Από 01/07/2013 λειτουργεί ο νέος Δικτυακός Τόπος του Κέντρου Δικτύων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Πρόσβαση μέσω email desktop client
Οδηγίες προς Ε.Π. του Ιδρύματος για την ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
Κατεβάστε εδώ
Νέα πλατφόρμα Email.
Οδηγίες προς Ε.Π. του Ιδρύματος για την ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
Κατεβάστε εδώ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων υπηρεσιών ενιαίου καταλόγου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατεβάστε εδώ
Υπηρεσίες του ιδρύματος

 • Υπηρεσία Ιστού [www] : Πατήστε εδώ
  Ο Παγκόσµιος Ιστός (Wolrd Wide Web ή WWW) αποτελεί το µεγαλύτερο, το δηµοφιλέστερο και το ταχύτερα αναπτυσσόµενο κοµµάτι του Internet. Συγκεκριµένα, ο Παγκόσµιος Ιστός WWW είναι ένα µέσο για την εύκολη ανάκτηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που διατίθενται µέσω του Internet. Χρησιµοποιεί ένα από τα πρωτόκολλα µεταφοράς του Internet, το Hypertext Transfer Protocol (HTTP).Οι πληροφορίες µορφοποιούνται µέσω της γλώσσας HTML (Hypertext MarkupLanguage) και εµφανίζονται σε µορφή ιστοσελίδων (web pages). Οι ιστοσελίδες µπορεί ναπεριέχουν εκτός από στατικό κείµενο, εικόνες, video, ήχο, κινούµενες εικόνες (animation), δυναµικό κείµενο κλπ. Οι ιστοσελίδες δηµιουργούνται από αυτούς που ενδιαφέρονται ναπαρουσιάσουν πληροφορίες στο δίκτυο. Η υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού βασίζεται στην τεχνολογία του Υπερκειµένου(hyperlink), το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό κείµενο το οποίο είναι οργανωµένο µε µηγραµµική µορφή. Η αναζήτηση των πληροφοριών µέσα σε ένα Υπερκείµενο γίνεται όχι µε κάποια συγκεκριµένη σειρά, αλλά ακολουθώντας µια τυχαία σειρά από περιοχή σε περιοχή, µε βάση τους συνδέσµους (links) που υπάρχουν στο σώµα του κειµένου. Οι σύνδεσµοι είναι λέξεις, φράσεις ή εικόνες, που, όταν επιλεγούν από τον χρήστη, τον µεταφέρουν αυτόµατα σε άλλο σηµείο της ίδιας σελίδας ή σε άλλη σελίδα. Αναγνωρίζονται από την µορφή που παίρνει ο δείκτης του ποντικιού όταν είναι επάνω του (γίνεται ένα χέρι). Εποµένως οι σύνδεσµοι διαµορφώνουν έναν παγκόσµιο ιστό από συσχετιζόµενες πληροφορίες ιστοσελίδων, οι οποίες µπορεί να είναι καταχωρηµένες σε οποιοδήποτε σύστηµα υπολογιστών στον κόσµο που ο χρήστης µπορεί να προσπελάσει µε οποιαδήποτε σειρά επιθυµεί.

  Ο διακομιστής ιστοσελίδων του ΚΕ.Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου βασίζεται στον Net Scape Server 3.0 και ακούει για αιτήσεις πελατών στη θύρα 80.Υποστηρίζει τόσο το πρωτόκολλο HTTP v1 αλλά και το HTTP v.1.1.Αυτή την στιγμή στο εξυπηρέτη ιστοσελίδων του ΚΕ.Δ.Π. φιλοξενούνται οι σελίδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
 • Υπηρεσία ονοματολογίας [DNS] : Πατήστε εδώ
  Ως υπηρεσία DNS μπορούμε να ορίσουμε μια οργανωμένη βάση δεδομένων στην οποία εμπεριέχονται τα στοιχεία των υπολογιστών που ανήκουν σε κάποια επικράτεια (domain). Με τον όρο επικράτεια εννοούμε την αρχική ζώνη όπου ανήκουν οι υπολογιστές και γενικότερα ενεργά στοιχεία δικτύου (SWITCH , ROUTERS κλπ.) και η οποία κληρονομείτε από όλο αυτό τον εξοπλισμό. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να αντιστοιχίζει πραγματικές ή μη (σε περίπτωση ΝΑΤ) IP διευθύνσεις με ονόματα που ανατίθονται στα ενεργά στοιχεία ενός δικτύου και υπολογιστών. Η λειτουργία του βασίζεται στο μοντέλο πελάτη - διακομιστή.Ο πελάτης (κάποιός Η / Υ) αιτεί στον διακομιστή να μάθει την IP διεύθυνση ενός υπολογιστή για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του.Εφόσον ο διακομιστής ελένξει τα αρχεία δεδομένων του απαντά στον πελάτη δίνοντας του τα αποτελέσματα της αναζήτησης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Βεβαίως ο διακομιστής ονοματολογίας έχει την δυνατότητα να εκτελεί ακριβώς την αντίθετη διαδικασία έτσι ώστε να μάθει το όνομα του υπολογιστή (reverse lookups).

  To ΚΕ.Δ.Π. στα πλαίσια παροχής ενοποιημένων υπηρεσιών (WWW , FTP , E-Mail , Teleconference) χρησιμοποιεί και παρέχει στους χρήστες του δικτύου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου υπηρεσίες ονοματολογίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους αλλά και την λειτουργικότητα του δικτύου. Όλοι οι χρήστες-μέλη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους εξυπηρέτες ονοματολογίας που συντηρεί το ΚΕ.Δ.Π. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτελεί ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμεί ο υπολογιστής του ή ομάδα των υπολογιστών που χρησιμοποιεί να είναι ορατός στο διαδίκτυο θα πρέπει πρώτα να έλθει σε επαφή με τους υπεύθυνους του ΚΕ.Δ.Π.

  Οι διευθύνσεις των nameservers του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι : 195.130.72.1 , 195.130.72.17 Για να χρησιμοποιήσετε τους nameserver του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα πρέπει να κάνετε τις πρέπουσες ρυθμίσεις στις ιδιότητες του δικτύου και να δηλώσετε τις IP διευθύνσεις τωνδιακομιστών ονοματολογίας.
 • Υπηρεσία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης [VPN] : Πατήστε εδώ
  Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου Internet, και όχι μέσω του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (π.χ., με σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ), τότε υπηρεσίες όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ δεν σας επιτρέπουν την χρήση τους. Σε αυτή την περίπτωση, και για όσο χρόνο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network) του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ .

  Windows XP , Vista , 7
  Οδηγίες σύνδεσης στην υπηρεσία VPN για Windows Xp (αρχείο pdf).
  Οδηγίες σύνδεσης στην υπηρεσία VPN για Windows Vista / 7 (αρχείο pdf).
  Linux
  Οδηγίες σύνδεσης στην υπηρεσία VPN για Linux (αρχείο pdf).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που στην κατοικία σας έχετε ADSL σύνδεση μέσω του προγράμματος diodos, την οποία αποκτήσατε σαν μέλος του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ , τότε ΔΕΝ χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN.
 • Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων [FTP] : Πατήστε εδώ
  FTP είναι ο μηχανισμός ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει την μεταφορά πληροφοριών σε δυαδική μορφή από ένα υπολογιστικό σύστημα σε ένα άλλο.Η ανάγκη για μεταφορά αρχείων από ένα σύστημα σε άλλο ακόμα και σε πολύ μακρινές αποστάσεις γέννησε το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol).Η πλέον διαδομένη χρήση του FTP είναι η μεταφορά αρχείων μέσω του διαδυκτύου.Με αυτό το τρόπο οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους πολλών ειδών πληροφορίες από ολόκληρα προγράμματα ως και αρχεία κειμένου και οτιδήποτε άλλο αποθηκεύεται σε ASCII μορφή.

  Το ΚΕ.Δ.Π του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συντηρεί την υπηρεσία FTP με σκοπό οι χρήστες του δικτύου να μπορούν να προμηθευτούν προγράμματα και αρχεία που τους είναι απαραίτητα για τη μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του δικτύου.Στον FTP διακομιστή του ΚΕ.Δ.Π βρίσκεται λογισμικό για την διόρθωση σφαλμάτων των λειτουργικών καθώς και λογισμικό για την ασφάλεια των συστημάτων και εργαλεία για την ποιο εύκολη περιήγηση στο διαδύκτυο.Η πρόσβαση στον FTP του ΚΕ.Δ.Π. είναι ελεύθερη και δεν περιορίζεται μόνο στους χρήστες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου άλλα η εγγραφή αρχείων και πληροφοριών σ'αυτών δεν είναι επιτρέψιμη. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης του δικτύου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θέλει να μοιράσει κάποιο λογισμικό ή αρχείο με άλλους χρήστες μέσω του FTP διακομιστή οφείλει πρώτα να ενημερώσει τους υπεύθυνους του ΚΕ.Δ.Π. για να λάβει την απαραίτητη άδεια και να τοποθετηθεί το αρχείο στον εξυπηρέτη.

  Οι χρήστες που επιθυμούν να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια πρέπει να γνωρίζουν :

  • Το λογισμικό που θα προτείνουν να μην είναι παράνομο σε οποιαδήποτε μορφή Σε τέτοια περίπτωση η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη και το ΚΕ.Δ.Π επιφυλάσσεται με κάθε νόμιμη ενέργεια που του παραχωρείται.
  • Το λογισμικό πριν δημοσιευθεί στο διακομιστή FTP θα ελενχθεί από τους αρμόδιους για να διαπιστωθεί ότι η χρήση του δεν είναι επιβλαβής σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο ο χρήστης υπόκειται σε κυρώσεις που θα του επιβληθούν.
  • Το αρχείο(α) που θα προταθεί να μην ξεπερνά στο συνολικό του μέγεθος τα 15 Mbyte Αρχεία μεγαλύτερα από αυτό το μέγεθος δεν θα γίνονται δεκτά.
  • Το λογισμικό δεν θα πρέπει να αποτελεί ψυχαγωγικό υλικό και θα πρέπει να προσαρμόζεται στην εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδυκτίου και στην μεγαλύτερη διευκόλυνση τους.
 • Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης [Proxy] : Πατήστε εδώ
  Ως υπηρεσίες Proxy διακομιστή νοείτε ένας ενδιάμεσος υπολογιστής ο οποίος βοηθάει στην αύξηση των επιδόσεων του δικτύου.Οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρηστές του δικτύου αποθηκεύονται τοπικά στο δίσκο του εξυπηρέτη Proxy με αποτέλεσμα όταν ξαναζητηθεί η ίδια σελίδα ο χρήστης να την λαμβάνει μέσω του τοπικού δικτύου.Οταν ζητηθεί κάποια σελίδα η οποία δεν υπάρχει αποθηκευμένη στην μνήμη του διακομιστή τότε ο εξυπηρέτης Proxy συνδέται στο διαδύκτιο για να βρει την σελίδα που του ζητήθηκε και να τη μεταβιβάσει στον πελάτη.Πρωτού η πληροφορία σταλθεί στον πελάτη ο Proxy κρατάει ένα αντίγραφο του αντικειμένου για μελλοντική χρήση αν του ξαναζητηθεί από τον ίδιο ή από διαφορετικό πελάτη.

  Το ΚΕ.Δ.Π προσφέρει υπηρεσίες Proxy στα πλαίσια της αύξησης των επιδόσεων του δικτύου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.Ο Proxy server που λειτουργεί και συντηρεί το Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής βασίζεται στο λογισμικό Proxy server 3.5 της Netscape και ακούει για αιτήσεις πελατών στην διεύθυνση proxy.teiep.gr ( 195.130.72.61 ) στη θύρα 8080.Στον Proxy server έχει διατεθεί ένας ξεχωριστός δίσκος για την αποθήκευση και διατήρηση των πληροφοριών που ζητούν οι χρηστές και η συνολική του cache φτάνει τα 9 GB με σκοπό να αυξηθεί όταν οι ανάγκες το απαιτήσουν.
 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου [Webmail] : Πατήστε εδώ
 • Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης : Πατήστε εδώ
 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Βαθμολογίας : Πατήστε εδώ
 • Υπηρεσία Καταλόγου : Πατήστε εδώ