Τηλεφωνικός Κατάλογος

 

Mailing Lists

 

 

Η υπηρεσία Helpdesk διατίθεται στο Διοικητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος Ηπείρου απο το Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής του Ιδρύματος με σκοπό την αντιμετώπιση κσθημερινών αναγκών και προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την χρήση του Υπολογιστή.

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο ΤΕΙ Ηπείρου - Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

 

© 2006 Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής