ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση για επίσημη μετάφραση

Έγγραφα για μετακινήσεις

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής κατάστασης

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αίτηση έκτακτου Ε.Π

Αίτηση χορήγησης άδειας Δ.Π

Αίτηση επιλογής ωραρίου Δ.Π

Αίτηση για χορήγηση e-mail

Υπεύθυνη Δήλωση

Γενική αίτηση

Αίτηση θέσης έκτακτου Ε.Π τμήματος Λ.Π.Μ

Αίτηση μόνιμου Ε.Π

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Ε.Ε.Π

Εξουσιοδότηση

Διαδικασία Έγκρισης Δαπανών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμηθευτή

Πρακτικό Παραλαβής Αναλώσιμου Υλικού

Πρακτικό Βεβαίωσης Εργασιών

Αίτηση Ανατροπής Υποχρέωσης

Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης

Αίτηση Υποψηφιότητας για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Έντυπο Αξιολόγησης ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Έντυπο Αξιολόγησης Προϊσταμένων

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe