ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

31/03/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

8η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 5 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων αξιολόγησης μελών ΕΕΠ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. τμ. Λογοθεραπείας

4. Επί αιτήματος μέλους ΕΠ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

5. Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 - 2019

6. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

8. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split)

10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών οργάνων ΤΕΙ Ηπείρου 2016

13. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Έργου Π.Μ.Σ. του τμήματος Λογοθεραπείας

14. Επί αιτήματος της αναδόχου του κυλικείου στην Άρτα

15. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου στην Πρέβεζα

16. Κατανομή νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

17. Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε πρώην Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου

18. Επί αιτήματος μέλους ΔΠ για μετάταξη σε άλλη Υπηρεσία

19. Διορισμός μέλους ΕΤΕΠ στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

20. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

21. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe