ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

01/04/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

8η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 3 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Επανακαθορισμός αριθμού σιτιζομένων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44314/24-03-2014/Δ12 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου και όπου αυτό ακτινώνεται.

3. Επί της αιτήσεως της κας Σταύρου Αικατερίνης, σχετικά με την επανεξέταση του αιτήματός της, για την ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

4. Έγκριση ρευστοποίησης των προσόδων από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου του ΤΕΙ Ηπείρου, που έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 11 Ν.2964/1997) και είναι κατατεθιμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

6. Προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα έτους 2014.

7. Παραίτηση μέλους Ε.Π., που είχε ορισθεί για την διενέργεια και την περαίωση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe