ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

28/03/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

8η έκτακτη Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 8η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση - συζήτηση για τον ενιαίο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Απασχόληση φοιτητών

4. Αριθμός σιτιζομένων φοιτητών στα Ιωάννινα

5. Αριθμός σιτιζομένων φοιτητών στην Άρτα

6. Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

7. Παραχώρηση αδιάθετων μαγνητικών καρτών για χρήση φωτοτυπιών στη Βιβλιοθήκη

8. Επί της απόφασης της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες του τμήματος

9. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κολλών αναφοράς για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

10. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

11. Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα

13. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση ανελκυστήρων επτά (7) κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2017-2018

14. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης κτιρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου 2017

15. Ανανέωση σύμβασης στέγασης - σίτισης σπουδαστών στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

16. Έγκριση ποσού για συνδρομή του Ιδρύματος ως μέλος της αστικής εταιρίας GUNET έτους 2017

17. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση διεπιστημονικού συμποσίου υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου

18. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

19. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου στα Ιωάννινα

20. Εξουσιοδότηση για είσπραξη εγγυητικής επιστολής

21. Τροποποίηση και αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές παραλαβής των εργασιών τεχνικής φύσης που γίνονται μετά από ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Ηπείρου και των υλικών που απαιτούνται για αυτές, για την Άρτα και την Πρέβεζα

22. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών Δ.Π.

23. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

24. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe