ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

10/03/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

4η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων μελών ΕΠ και ΕΤΕΠ τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

2. Τροποποίηση - συμπλήρωση αναθέσεων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

3. Επί ενστάσεως μέλους ΕΠ κατά των αναθέσεων μαθημάτων διδασκαλίας των μελών ΕΠ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

4. Επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών μελών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

5. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους ΕΠ τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

6. Παραίτηση μέλους Ε.Π. από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Μετατροπή της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε «Εισαγωγική» (Εισηγητής Πρόεδρος τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων )

8. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου Ηγουμενίτσας

9. Επί αιτήματος της αναδόχου του κυλικείου Άρτας

10. Επί αιτήματος της προμηθεύτριας εταιρείας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

11. Κατακύρωση δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εκμετάλλευσης του κυλικείου της Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Κατακύρωση δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της με αριθμό 28/2015 Διαταγής Πληρωμής

14. Επί αιτήματος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν. Ηπείρου)

15. Έγκριση ποσού για συνδρομή του Ιδρύματος ως μέλος της αστικής εταιρίας GUNET έτους 2015

16. Εκκαθάριση και διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 434/1986 (ΦΕΚ. 213/τ.Α΄/31-12-1986)

17. Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου

18. Ορισμός μέλους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την ανάρτηση των αποφάσεων του τμήματος Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου

19. Άδεια εξωυπηρεσιακής απασχόλησης μέλους Ε.Τ.E.Π του ΤΕΙ Ηπείρου

20. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

21. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe