ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

18/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

3η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 3η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

1. Καθορισμός του αριθμού σιτιζομένων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι την οριστικοποίηση των νέων πινάκων.

2. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΔΕ 2017.

3. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΔΕ 2017.

4. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

5. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια δύο επαγγελματικών πλυντηρίων για τις ανάγκες της φοιτητικής εστίας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στην Άρτα, ΠΔΕ 2017.

6. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΔΕ 2017.

7. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια κολλών αναφοράς για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

8. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017.

9. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017.

10. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ΤΕΙ Ηπείρου 2017.

11. Ορισμός Προϊσταμένου Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) ? Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και αναπληρωτή αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 87 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017).

12. Σύσταση Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και ορισμός επικεφαλής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017).

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ.

14. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe