ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/02/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

3η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 3η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

1. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

3. Αναθέσεις μαθημάτων μελών ΕΕΠ για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

4. Απασχόληση Φοιτητών.

5. Σίτιση Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου.

6. Αναγνώριση για μισθολογική εξέλιξη χρόνου αναδρομικού διορισμού τριών (3) καθηγητών της βαθμίδας Λέκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής.

7. Απόφαση για την αναγραφή των κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου στους τίτλους σπουδών των αποφοίτων που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

8. Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΤΕΙ Ηπείρου.

9. Τροποποίηση της τριμελούς επιτροπής: α) παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς, για το Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία και β) παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας.

10. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

11. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

12. Δημιουργία δράσης υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe