ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/02/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

3η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 3η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό & ΕΡΔΙΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

2. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το εαρινό του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

3. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών

5. Υποστήριξη και συντήρηση του Μηχανογραφικού Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητολογίου και Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ

6. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

7. Τροποποίηση της τριμελούς επιτροπής: α) παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας καθώς και πετρελαίου κίνησης για τις δεξαμενές των θερμοκηπίων υδροπονίας και γλαστρικών φυτών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και εφοδιασμού των γεωργικών μηχανημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, β) παρακολούθησης των υπηρεσιών καθαριότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, για στους Κωστακιούς Άρτας και γ) παρακολούθησης της λειτουργίας των κυλικείων του ΤΕΙ Ηπείρου, για τους Κωστακιούς Άρτας

8. Επί αιτήματος διοικητικού υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής για απόσπαση στο ΤΕΙ Ηπείρου

9. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

10. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe