ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

18/09/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

25η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 25η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

2. Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης Ε.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

3. Αναθέσεις μαθημάτων στους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

4. Σίτιση Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου.

5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογοπαθολογία".

6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογοπαθολογία με έμφαση στις διαταραχές επικοινωνίας".

7. Επί αιτημάτων μέλους ΕΠ τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

8. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

9. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

10. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

11. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων του Τμήματος Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

12. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια μονωτικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης υγρομόνωσης, ΠΔΕ 2018.

13. Έγκριση απoφάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου που αφορούν Διαχειριστικές Διευκολύνσεις σε έργα του ΕΛΚΕ.

14. Επί αιτήματος του αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

15. Υποβολή αιτιολογικής έκθεσης και Α.Π.Ε. του έργου: «Μετατροπή χώρων για τη δημιουργία 2 εργαστηρίων κτιρίου Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου».

16. Υποβολή 2ης πιστοποίησης του έργου: «Μετατροπή χώρων για τη δημιουργία 2 εργαστηρίων κτιρίου Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου».

17. Υποβολή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κτίριο Βιβλιοθήκης της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Ηπείρου».

18. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

19. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe