ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

25/11/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

25η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 25η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άρδευση Έργων Ανθοκομίας και Πράσινου"

2. Εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΣΔΟ - Μεταπτυχιακά

3. Ανοικτή διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου  www.data.gov.gr

4. Ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών της Άρτας

6. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΤΕΙ Ηπείρου 2016

7. Επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Κωστακιών και Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου 2016 », για παράταση της περάτωσης των εργασιών

8. Προκήρυξη για τη συντήρηση πρασίνου

9. Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

10. Παραχώρηση εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής

11. Διαχείριση των εσόδων από τα πλυντήρια της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα

12. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

13. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

14. Χορήγηση αδειών στους Ακαδημαϊκούς Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe