ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

20/07/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 21η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση δεικτών αναφοράς ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ & ΜΟΔΙΠ.

2. Έγκριση υποβολής εγχειριδίου ΕΣΔΠ και πρότασης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου.

3. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών.

4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

5. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΔΕ 2018.

6. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΠΔΕ 2018.

7. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια μονωτικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης υγρομόνωσης, ΠΔΕ 2018.

8. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών για συντήρηση δαπέδων στο campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

9. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών για εργασίες τοποθέτησης στεγάστρων στο campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

10. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 17/14.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΚΒΕ4691ΟΙ-Ω72) Απόφασης της Συγκλήτου ΤΕΙ και νέα απόφαση επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

11. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 17/14.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΑΙ84691ΟΙ-Γ1Λ) Απόφασης της Συγκλήτου ΤΕΙ και νέα απόφαση επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

12. Επί Υπηρεσιακού Σημειώματος της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

13. Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου που αφορούν Διαχειριστικές Διευκολύνσεις σε έργα του ΕΛΚΕ.

14. Παραλαβή του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ».

15. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

16. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe