ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

09/11/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 21η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση αναθέσεων μελών ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Επικαιροποίηση της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος με βάση τις παρατηρήσεις της ΑΔΙΠ

3. Επί προσφυγής υποψήφιας στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής

4. Επί αιτήματος μέλους ΕΠ τμήματος Νοσηλευτικής

5. Ρυθμίσεις για τη διακοπή σπουδών (Εισηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Αν. Τσίνας)

6. Σίτιση φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

8. Επί του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα

9. Κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου

10. Επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των κεντρικών εισόδων: α) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα

11. Επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη συντήρηση δαπέδων με προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος laminate σε χώρους της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Επί του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Φωτοτυπικού Κέντρου στο Campus Κωστακιών

14. Επί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου (σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα)

15. Επί αιτήματος αναδόχου του κυλικείου στα Ιωάννινα

16. Έγκριση βεβαίωσης περαίωσης τακτοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus στους Κωστακιούς Άρτας κτιρίου Α.Α.Τ.

17. Πρόταση για μείωση διδάκτρων σε Διοικητικούς Υπαλλήλους που φοιτούν σε Μ.Π.Σ. του Ιδρύματος

18. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

19. Έγκριση δαπανών

20. Τροποποίση Οδηγού Χρηματοδότησης Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

21. Μετατροπή της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου "Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία" του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε "Εισαγωγική"

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Γλαβάς Ευριπίδης

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe