ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

27/09/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

18η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 18η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση πινάκων αξιολόγησης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 ? 2017 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Έγκριση πινάκων αξιολόγησης Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2016 ? 2017 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Αναθέσεις μαθημάτων στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 ? 2017

4. Αναθέσεις μαθημάτων στους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2016 ? 2017

5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

6. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 ? 2017

7. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ? Εξέλιξης για την πλήρωση θέσης βαθμίδας Καθηγητή του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Κατασκευές ? Εγγειοβελτιωτικά έργα » 8. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ? Εξέλιξης για την πλήρωση θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ με γνωστικό αντικείμενο «Συνδυαστικοί Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός με έμφαση στο Χρονοπρογραμματισμό »

9. Σύσταση συντονιστικού οργάνου Πρακτικής Άσκησης

10. Παραχώρηση εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής

11. Επί αναφοράς σχετικά με την καταβολή των μισθωμάτων των κυλικείων και των αγροκτημάτων του Ιδρύματος

12. Επί αιτήματος της εταιρείας Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ

13. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ΤΕΙ Ηπείρου 2016

14. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης και κλιματισμού του ΤΕΙ Ηπείρου 2016.

15. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου, για τη σίτιση των φοιτητών

16. Αίτημα της ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ? ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ για παράταση του χρόνου παράδοσης των βιβλίων κατά 30 ημέρες

17. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου 2016

18. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών ΤΕΙ Ηπείρου 2016

19. Πόρισμα διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σχετικά με την απώλεια τιμολογίου

20. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

21. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

O Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe