ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

08/10/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

17η Συνεδρίαση Συνέλευσης ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 17η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Επί εγγράφων μελών ΕΠ, ΕΔΙΠ και Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

2. Έγκριση πινάκων αξιολόγησης Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Εξέταση ενστάσεων - Οριστικοποίηση πινάκων αξιολόγησης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 -2016 των τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Επί εγγράφου - ένστασης υποψηφίου κατά των πινάκων αξιολόγησης μελών ΕΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

5. Θέσεις εργασίας για Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Ηπείρου

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση πρασίνου, καθώς και τον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας, στο Διοικητήριο και στη Φοιτητική Εστία στην Άρτα

8. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα

9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

10. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Φωτοτυπικό Κέντρο στο Campus Κωστακιών

11. Προκήρυξη διαγωνισμού συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στα πλαίσια του Π.Δ.Ε.

12. Επί Υπηρεσιακού Σημειώματος της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας

13. Επί αιτήματος μέλους Δ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Γραμματέας ΤΕΙ)

14. Εξέταση αιτήματος παραίτησης μελών Ε.Π. & Δ.Π. από επιτροπή

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe