ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

26/06/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

17η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 17η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έναρξη - Λήξη ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο "Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

3. Έγκριση μετάκλησης μέλους ΕΠ του Ιδρύματος

4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροακουστικών οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΔΕ 2017

6. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017

7. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και συστήματος διερμηνείας για τις ανάγκες Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017

8. Επί του αιτήματος της Εταιρείας ΠΑΝΑΣ Π. - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Α. Ο.Ε. για την παράταση του χρόνου απόκτησης της αρχικής πιστοποίησης ISO 9001:2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

9. Ανανέωση σύμβασης 29/2016, για ένα έτος, για το κτίριο που χρησιμοποιούμε ως εστιατόριο για τις ανάγκες σίτισης των σπουδαστών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα η οποία λήγει στις 20/07/2017

10. Επιστροφή παραβόλου ένστασης στον κ. Τόλη Δημήτριο λόγω αποδοχής της (ένστασης) από τη Συνέλευση του ΤΕΙ και μετά την έλευση πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

11. Έγκριση προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Τοποθετήσεις Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Ορισμός μέλους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την ανάρτηση των αποφάσεων της Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων (Συνέλευσης - Συμβουλίου) του ΤΕΙ Ηπείρου

14. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

15. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

16. Συμπλήρωση Εκλεκτορικού Σώματος που αφορά την προκήρυξη μέλους ΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe