ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

09/09/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

17η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 17η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

2. Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εισήγηση Αναπληρωτής Πρόεδρος Ι. Γκανάς)

3. Ενημέρωση για το ERASMUS

4. Κατακύρωση Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Επί της απόφασης της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών οργάνων ΤΕΙ Ηπείρου 2016, σχετικά με το αίτημα της Εταιρίας VECTOR TECHNOLOGIES ΕΠΕ

6. Αίτημα της VECTOR TECHNOLOGIES ΕΠΕ για νέα παράταση του χρόνου παράδοσης των οργάνων κατά 30 ημέρες

7. Επί του αιτήματος της Εταιρίας ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ σχετικά με το πρακτικό 16/15-07-2016, σύμφωνα με το οποίο κηρύσσεται άγονος ο πρόχειρος διαγωνισμός, όσον αφορά την ομάδα ΣΤ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης ΤΕΙ Ηπείρου 2016

8. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το ΤΕΙ Ηπείρου για το έτος 2017

9. Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα με διακόπτη Μέσης Τάσης Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου 2016

10. Αίτημα του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

11. Συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής ? Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης

12. Eνημέρωση των φοιτητών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σχετικά με απώλεια τιμολογίου

14. Τροποποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου

15. Έγκριση 3ης Πιστοποίησης και Εντολής Πληρωμής (μηδενική) του έργου: ?Ανακαίνιση δύο (2) κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα?

16. Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου

17. Ορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Κέντρου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕ)

18. Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου

19. Συμμετοχή του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πανελλήνια Έκθεση Άρτας 2016

20. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

21. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

O Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe