ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

29/05/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

15η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 15η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 31 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση και προγραμματισμός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Ηπείρου.

2. Αναγνώριση για μισθολογική εξέλιξη της προϋπηρεσίας μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

3. Ορισμός Κοσμητόρων και Προέδρων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, όπου δεν έχουν αναδειχθεί με εκλογική διαδικασία.

4. Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.

5. Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας του Κτιρίου Διοίκησης στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

6. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, ΠΔΕ 2018.

7. α) Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου.

β) Ανάθεση για την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη σύνταξη μελέτης προσθήκης στέγης στο κτίριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα.

8. Έγκριση αιτήσεων μελών διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή στη δράση κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

9. Έγκριση αιτήσεων μελών διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση», στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 ? 2018.

10. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

11. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe