ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/06/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 13η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αριθμός σιτιζομένων φοιτητών στα Ιωάννινα

2. Πράξη ένταξης μέλους ΕΠ τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο "Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

4. Έγκριση Απολογισμού ΕΛΚΕ Οικονομικού Έτους 2015

5. Επί αιτήματος του αναδόχου καθαριότητας του ΤΕΙ Ηπείρου για την Άρτα και την Πρέβεζα

6. Ορισμός υπευθύνων Ταμειακής Διαχείρισης του ΤΕΙ Ηπείρου (για την Τράπεζα Πίστεως ? ALPHA BANK)

7. Ορισμός Υπευθύνων για ηλεκτρονική τραπεζική winbank και e-pps της Τράπεζας Πειραιώς

8. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου 2017

9. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα με διακόπτη Μέσης Τάσης Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου 2017

10. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και fan coils ΤΕΙ Ηπείρου 2017

11. Ορισμός οργάνου Σχολής - Τμήματος για την έγκριση δαπανών άνω των 300?

12. Ορισμός μελών στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe