ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/06/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 13η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Απασχόληση Φοιτητών

2. Παράταση σίτισης Φοιτητών

3. Μείωση αριθμού σιτιζομένων φοιτητών στην Άρτα

4. Διδακτικά καθήκοντα των Αναπληρωτών Προέδρων του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής - Εξέλιξης για την πλήρωση θέσης βαθμίδας Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα»

6. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

7. Ορισμός Ιδρυματικού Υπευθύνου Προγράμματος Erasmus +

8. Συμπλήρωση διευρυμένου μητρώου εμπειρογνωμόνων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

9. Εκθέσεις Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης και Ισολογισμού Χρήσεων 2012, 2013 και 2014 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Ι. Γκανάς)

10. Κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου

11. Κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Επί του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών

13. Εξέταση ένστασης κατά του αριθμ. 16/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης υγρομόνωσης και προμήθεια μονωτικού υλικού στο κτίριο Β' Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου 2016 και κατακύρωσης αυτού

14. Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Κωστακιών και Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου 2016

15. Τοποθέτηση Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Γραμματέας ΤΕΙ)

16. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

17. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe