ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

11/05/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

11η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 11η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 17 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

2. Απασχόληση Φοιτητών

3. Έγκριση Οδηγού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου

4. Διεύρυνση μητρώου εσωτερικών - εξωτερικών μελών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

5. Ορισμός επιτροπών Στέγασης Φοιτητικών Εστιών ΤΕΙ Ηπείρου

6. Προμήθεια βιβλίων - λευκωμάτων για τις ανάγκες του τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

7. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα

8. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και fancoils ΤΕΙ Ηπείρου 2017

9. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και προκήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Μετατροπή χώρων για τη δημιουργία δύο (2) εργαστηρίων κτιρίου Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου»

10. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

11. Επί της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την απολύμανση - απεντόμωση - μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Έγκριση ποσού για την ετήσια συντήρηση Λογισμικού της εταιρίας GUNET έτους 2017

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

15. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επαγγελματικών πλυντηρίων για τις ανάγκες της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα

16. Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αρδεύσιμων αγροτεμαχίων του ΤΕΙ Ηπείρου συνολικής έκτακσης εκατόν είκοσι τριών (123) στρεμμάτων, στην τοποθεσία Βάλτος Κωστακιών Άρτας

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe