ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13/05/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

11η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 11η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση επί των διατάξεων του Ν.4386/20016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Απασχόληση Φοιτητών

3. Ανανέωση σύμβασης στέγασης - σίτισης σπουδαστών στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

4. Έγκριση σχεδιασμού υποβολής πρότασης επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Ηπείρου 2014 - 2020

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Επί ενστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων και Διασφάλισης Ποιότητας- TUV HELLAS Α.Ε., κατά του αριθμ. 12/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

8. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα

9. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών ΕΔΙΠ του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

10. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

11. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe