ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13/01/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

1η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 1η συνεδρίαση  που θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αριθμός εισακτέων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

2. Απασχόληση Φοιτητών

3. Αριθμός σιτιζομένων φοιτητών στα Ιωάννινα

4. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολυβάθμια Διασυνδεδεμένα Συστήματα Μεταγωγής Δικτύων"

5. Επί εγγράφου μελών ΕΠ

6. Διαχείριση των εσόδων από τα πλυντήρια της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα (Εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη τμ. Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας)

7. Συγκρότηση επιτροπών ΤΕΙ Ηπείρου

8. Συγκρότηση μελών επιτροπής αξιολόγησης του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου ως εστιατορίου για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

9. Έγκριση προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα

10. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Η/Υ, για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

11. Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη τμ. Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού)

12. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μέλους Δ.Π.

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe