ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

07/04/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας

Στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας,   προχώρησαν το ΤΕΙ Ηπείρου και ο Δήμος Πρέβεζας.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαϊλη και τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδη Γλαβά. Μέσω της συνεργασίας αυτής θα επιτευχθεί η ενίσχυση τόσο του ΤΕΙ Ηπείρου όσο και του δήμου Πρέβεζας, με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και γενικότερα υποστήριξης της αποστολής και του ρόλου του ΤΕΙ και του δήμου Πρέβεζας.

Ειδικότερα, οι δύο φορείς συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

α. διάχυση των στρατηγικών και μορφών δράσεων που έχουν ενσωματωθεί ή είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής

β. προβολή των τοπικών προϊόντων, των επιχειρήσεων, της παράδοσης, του πολιτισμού

γ. ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία

δ. συνεργασία σε έργα και δράσεις, βάσει ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, χωρίς να αποκλείεται συνεργασία με τρίτους φορείς.

Για την επίτευξη των κοινών τους στόχων το ΤΕΙ Ηπείρου και ο δήμος Πρέβεζας θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητα για:

-Ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

-Σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μελετητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της μεταποίησης, του κοινωνικού διαλόγου, της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, του τουρισμού κ.α..

-Σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

-Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων. -Συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων με συμμετοχή στελεχών και εμπειρογνωμόνων από τα εμπλεκόμενα μέρη.

-Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις υποδομές και τα εργαστήρια των φορέων για την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών, εκπόνηση πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στο Δήμο Πρέβεζας και των υποστηρικτών δομών αυτού και δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας εξέφρασαν τόσο ο κ. Γλαβάς όσο και ο κ. Μπαϊλης και υπογραμμίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο με τα μέγιστα δυνατά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe