ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

29/09/2017 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση καυστήρων.

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει:
Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την
ανάδειξη αναδόχου: για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ
Ηπείρου.
Προϋπολογισμός: 3.387,10 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 4.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
24%.
Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ.
Ημ/νία Διαγωνισμού: 12/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα
Προμηθειών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050024, 2681050005 ή από την Τεχνική Υπηρεσία
τηλ. 2681050026, 2681050064.
Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει:Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για τηνανάδειξη αναδόχου: για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙΗπείρου.Προϋπολογισμός: 3.387,10 Ευρώ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 4.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.24%.Τόπος υποβολής προσφορών : Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΡΤΑ.Ημ/νία Διαγωνισμού: 12/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το ΤμήμαΠρομηθειών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050024, 2681050005 ή από την Τεχνική Υπηρεσίατηλ. 2681050026, 2681050064.Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe