ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

13/01/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση / εκποίηση των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα

Το ΤΕΙ Ηπείρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την πώληση / εκποίηση των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου (που έγινε πρόσφατα) της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Η τιμή εκκίνησης για το σύνολο των ανωτέρω κουφωμάτων αλουμινίου ορίζεται σε 450 ευρώ.

Η πώληση-εκποίηση των κουφωμάτων θα γίνει στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή.

Η παραλαβή των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου θα γίνει με ευθύνη του αγοραστή από τις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα, με έκδοση τιμολογίου αγοράς από τον ίδιο τον αγοραστή και κατάθεση του ποσού σε κωδικό του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου που θα γνωστοποιηθεί στον αγοραστή. Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών είναι η Τρίτη 26-01-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι η Γραμματεία της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα (Διεύθυνση: 4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών, ΤΚ 45500, Ιωάννινα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τηλέφωνα 2681050005, 2681050024 και από τη ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο τηλέφωνο 2651050703.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe