ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13/10/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψυχολογία Ασθενών»

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψυχολογία Ασθενών» θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Ηπείρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευομένων στην Ψυχολογία των Ασθενών και η ιδέα του προέκυψε κατόπιν πολλών αιτημάτων από επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 3 κύκλους και συνολικά θα το παρακολουθήσουν 48 άτομα (16 σε κάθε κύκλο). Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο 1ος Κύκλος.

Το πρόγραμμα «Ψυχολογία Ασθενών» στοχεύει στην κατάρτιση αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την υγεία, την ασθένεια και τη φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων, των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Τμημάτων των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς σε πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας. Κατ? εξαίρεση (και επειδή πολύ συχνά δεχόμεθα τέτοια αιτήματα) θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 6 άτομα στο σύνολο των εισακτέων.

Τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν κατά την επιλογή των καταρτιζομένων είναι με σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:

1. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω ειδικοτήτων, στους οποίους έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών

2. Πτυχιούχοι των ανωτέρω ειδικοτήτων ηλικίας άνω των 45 ετών

3. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω ειδικοτήτων που εργάζονται σε Νοσοκομεία, ή εργάστηκαν σε υπηρεσίες υγείας 4. Άνεργοι των προαναφερθεισών ειδικοτήτων

5. ΑΜΕΑ των προαναφερθεισών ειδικοτήτων Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει την επαγγελματική δραστηριότητα και επιστημονική εμπειρία των υποψηφίων και θα καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Μαίρη Γκούβα, Αν. Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, email: gouva@teiep.gr και τηλ: 26510 50762 και 26510 50703.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους στο διάστημα από Τρίτη 14/10/2014 έως και την Τετάρτη 29/10/2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος «Ψυχολογία Ασθενών» psychology@pegapapsy.gr

Η Ιστοσελίδα του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) «Ψυχολογία Ασθενών» είναι: www.pegapapsy.gr

Για την  αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe