ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

17/06/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρόσκληση για 14η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 14η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

2. Ορισμός Επιτροπής για υποβολή πρότασης Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Συγκρότηση επιτροπής για πρόταση εξειδίκευσης του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όσον αφορά τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την πληρωμή φόρου εισοδήματος 2015

5. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών οργάνων του ΤΕΙ Ηπείρου 2016

6. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του ΤΕΙ Ηπείρου 2016

7. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) του ΤΕΙ Ηπείρου 2016

8. Προκήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση σκελετού και κεραμιδιών κεραμοσκεπής Βιβλιοθήκης Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου 2016

9. Επί του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου

10. Υποχρεώσεις μελών ΕΠ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Εισηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ι. Γκανάς)

11. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της με αριθμό 10/2016 Διαταγής Πληρωμής 12. Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε πρώην Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Επί ενστάσεως μέλους Δ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Γραμματέας ΤΕΙ)

14. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

15. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe