ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21/10/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στο ΤΕΙ Ηπείρου

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στο ΤΕΙ Ηπείρου

Αιτήσεις έως και 11 Νοεμβρίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» σε δύο κατευθύνσεις:

α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

β) Μηχανικών Δικτύων.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε λογισμικό, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) και τα Δίκτυα, η ανάπτυξη της συστηματικής εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2017 με την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.

Το περιεχόμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο http://grads.ce.teiep.gr/pro2016

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://grads.ce.teiep.gr ή να απευθύνονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2681050330, 2681050234, e-mail: gradsce@teiep.gr).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Στύλιος Χρυσόστομος, Αναπληρωτής Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe