ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

25/06/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια βιντεοπροβολέων.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια έξι (6) βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1249.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 14.07.2015 και ώρα 12:30 μ.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας στο Κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005, 2681050024. Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 10/2015 - Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 14.07.2015 και ώρα 12:30 μ.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Εκ παραδρομής στον πίνακα με τα στοιχεία υποβολής προσφορών παρέμειναν τα στοιχεία "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2015" & "Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10.07.2015" τα οποία είναι λάνθασμένα.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe