ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

05/06/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020

H ερευνητική πρόταση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νοσηλευτικής Δρ. Στέφανο Μαντζούκα, που υπέβαλε το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ως μέρος κοινοπραξίας συνολικά 19 ακαδημαϊκών και μη-ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (11 τμημάτων Νοσηλευτικής από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες), εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020) από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον άξονα της Επιστημονικής Αριστείας (Excellent Science), Δράσεις: Marie Sklodowska-Curie.

Η πρόταση με τίτλο "INNOVATEDIGNITY - Training the next generation of leaders to deliver innovations in dignified sustainable care systems for older" εξασφάλισε μία ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (98.40% /100.00) στην κατηγορία του.

Το INNOVATEDIGNITY αφορά: α) την κριτική αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων φροντίδας και την παροχή ενός αναλυτικού πλαισίου που μπορεί να ενσωματώσει τις εμπειρίες των χρηστών υπηρεσιών φροντίδας, ώστε να παραχθούν καινοτόμα και εφαρμόσιμα μοντέλα φροντίδας, β) την εξέταση, δημιουργία και παροχή ενός ευρέως φάσματος θεωρητικών, εμπειρικών και μεθοδολογικών εργαλείων για τη δημιουργία καινοτομιών στην παροχή αξιοπρεπούς φροντίδας, γ) την παροχή ανάλυσης της επίδρασης νέων μοντέλων φροντίδας και ευεξίας σε ηλικιωμένους και δ) την κριτική αξιολόγηση της επίδρασης του φύλλου στην ηγεσία της παροχής φροντίδας και της επιστημονικής εξέλιξης της φροντίδας.

Το INNOVATEDIGNITY εστιάζει στο Ευρωπαϊκό πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και πώς ο ηλικιωμένος πληθυσμός μπορεί να έχει ευζωία και ευεξία σε συστήματα φροντίδας με έμφαση στη νοσηλευτική και διεπιστημονική φροντίδα και γνώση, την παραγωγή βάσης τεκμηρίων μέσα από ολοκλήρωση 15 διδακτορικών διατριβών, και τη διασύνδεση μιας σειράς ενοποιημένων θεωριών, εργασιών και εκπαίδευσης, ώστε να παραχθούν ηγέτες ειδικευμένοι σε καινοτόμες μεθόδους φροντίδας, που θα αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, την κοινωνία και την πολιτική προς όφελος των ηλικιωμένων στην Ευρώπη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.547.588,40 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα πλαίσια του έργου ανέρχεται στα 303.172,56 ευρώ.

Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες, και το μεγαλύτερο μέρος των πακέτων του έργου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα διεκπεραιωθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ενοποιημένης Φροντίδας Υγείας και Ευεξίας (Laboratory of Integrated Health Care and Well-Being) υπό τη Διεύθυνση του Δρ. Στέφανου Μαντζούκα στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe