ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/06/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Εργαστήριο Μηχανικής Ιστών & Βιο-υλικών θα λειτουργήσει στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12/5/2015, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020 - Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας - Marie Curie», ενέκρινε ερευνητικό έργο, απονέμοντας μάλιστα αριστεία, στο Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου, με τίτλο «Ανάπτυξη μοντέλων αναγεννητικής ιατρικής και μηχανικής ιστών για κυτταρικές θεραπείες αποκατάστασης τενόντων σε ζώα και ανθρώπους - Τendon Therapy Train».

Το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο που έχει δοθεί ποτέ σε Τ.Ε.Ι στην Ελλάδα, προβλέπει παραγωγή τεχνικών και βιο-υλικών για την αποκατάσταση ελλείμματος τενόντων ζώων και ανθρώπων και εντάσσει το Τ.Ε.Ι Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μηχανικής ιστών, δημιουργώντας πρότυπο Εργαστήριο Τεχνολογίας Μηχανικής Ιστών και Βιο-υλικών στην Άρτα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση τριών διδακτορικών διατριβών στα εργαστήρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου με χρηματοδότηση της τάξης των 30.000 ευρώ ετησίως για το καθένα.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα εκτός του Τ.Ε.Ι Ηπείρου που συμμετέχει ως δεύτερος εταίρος, συντονιστής είναι το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Veterinary College) από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο του Maastricht από την Ολλανδία και το Πανεπιστήμιο του Minho από την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση της πρότασης συμμετέχουν τρεις μεγάλες εταιρίες βιοτεχνολογίας-παραγωγής βλαστοκυττάρων και βιο-υλικών, η Stemcell Technologies, η Proxy Biomedical Limited και η Sofradim Production, ενώ στο επίπεδο της κλινικής εκπαίδευσης σε ζώα, των χειρουργικών περιστατικών, συμμετέχουν η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ και η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιστημονικοί υπεύθυνοι για το ερευνητικό πρόγραμμα στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου είναι οι καθηγητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Γιάννης Σκούφος και Αθηνά Τζώρα.

Η απονομή αυτού του ερευνητικού προγράμματος στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου αποτελεί μεγάλη τιμή για το είδος της έρευνας που επιτελείται στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, την ποιότητα των ερευνητικών έργων των καθηγητών που θεραπεύουν επιστημονικά αντικείμενα στο χώρο της ζωικής παραγωγής και των τροφίμων και γεφυρώνει το χάσμα της ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης με τα Πανεπιστήμια. Επίσης, η υλοποίηση αυτού του ερευνητικού προγράμματος με χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών αποτελεί τομή για το είδος της εφαρμοσμένης έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να διεκπεραιώσουν τα Τ.Ε.Ι., καθώς μέσω χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μarie Curie» δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας κέντρου αριστείας Μηχανικής ιστών και βιουλικών στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου στην Άρτα, συνδέοντάς την με τα καλύτερα αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής επιστημόνων και τεχνολογιών μεταξύ πέντε εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν, ενώ η συμμετοχή των εταιριών θα δώσει τη δυνατότητα τα παραγόμενα βιο-υλικά να βρουν το δρόμο για την ευρεία χρήση τους σε ζώα και ανθρώπους.

Το Τ.Ε.Ι Ηπείρου θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών μέσω της έρευνας που επιτελεί, που είναι το κύριο στοιχείο της διαφοροποίησής του και της διάκρισής του σε Εθνικό, αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και δίνει συγχαρητήρια στην ερευνητική ομάδα του Ιδρύματος που προΐσταται του μεγάλου αυτού ερευνητικού έργου, τον καθηγητή Γιάννη Σκούφο και την καθηγήτρια Αθηνά Τζώρα για τη μεγάλη επιτυχία της έγκρισης του προγράμματος, αλλά και της υλοποίησης ενός τέτοιου εύρους ερευνητικού προγράμματος. Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο Τμήμα εκπονεί ήδη καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με κορυφαίες αγροδιατροφικές εταιρίες της Ηπείρου, των οποίων τα αποτελέσματα απαντούν σε σύγχρονα ζητήματα του αγροκτηνοτροφικού κλάδου, όπως της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με βιολειτουργικές δράσεις, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών άρδευσης για εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την παραγωγή ορνίθιου κρέατος με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, τη δημιουργία πράσινων διαδρομών, την παραγωγή ελιάς και ελαιοκομικών προϊόντων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή πράσινου χοιρινού κρέατος με ελαχιστοποίηση χρήσης αντιβιοτικών, την ανάπτυξη πράσινων στεγών, την πρωτεωμική ταυτοποίηση γάλακτος αυτόχθονων Ελληνικών φυλών για πιστοποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Ως Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου συγχαίρουμε θερμά τους καθηγητές του Ιδρύματος που το οδήγησαν σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία, κάνοντας διεθνώς γνωστό το Ίδρυμα και την πόλη της Άρτας στον τομέα της αγροδιατροφής, καταξιώνοντας επιστημονικά, ως πόλο αριστείας, ένα Τμήμα περιφερειακού Τεχνολογικού Ιδρύματος.

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχει την ακαδημαϊκή δυναμική που μπορεί να φέρει αντίστοιχες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Να επισημάνουμε τέλος, ότι η χρηματοδότηση του Horizon 2020 είναι επιπρόσθετη της χρηματοδότησης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαετία 2014-2020 και ανοίγει το δρόμο για την εκπόνηση διδακτορικών στα Τ.Ε.Ι, δεδομένο που άμεσα πρέπει να λύσει το Υπουργείο Παιδείας και νομοθετικά.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe