ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

30/08/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016.

Το ΤΕΙ Ηπείρου: Επαναπροκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ΤΕΙ Ηπείρου για το 2016 (σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα), οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης ή εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης που έχουν την απαιτούμενη από το Π.Δ. 114/2012 αντίστοιχη σε ισχύ άδεια ή Αναγγελία έναρξης άσκησης ανάλογων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Γίνονται επίσης δεκτοί Σύλλογοι ή Τεχνικά Γραφεία / Εταιρίες Συντηρήσεων που απασχολούν άτομα με την παραπάνω άδεια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και κυρίως συσκευή ελέγχου καυσαερίων, με ενδείξεις τουλάχιστον τις αναφερόμενες στην αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 189533/07.11.2011 Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, θα γίνουν στους χώρους αυτών, σε Άρτα (campus Κωστακιών, Διοικητήριο και Εστία), Ιωάννινα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ΤΕΙ Ηπείρου: #4.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012. Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe