ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

05/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ενημέρωση για το Φοιτητικό Επίδομα

Σας γνωρίζουμε στο ΦΕΚ 2993Β΄/31-8-2017 δημοσιεύτηκε η με αριθ.140832/Ζ1/25-82017 ΚΥΑ που αφορά στον «Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 και εφεξής. Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την ανωτέρω ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε κεντρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το ΕΔΕΤ Α.Ε.

2. Το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων χορήγησης (κυρίως εισοδηματικά και περιουσιακά) θα ελέγχονται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

3. Για τα κριτήρια που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ) θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, από την οποία και θα ελέγχονται.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας τηλ. 26810 50515

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe