ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/02/2019 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου για τη Μηχανοτρονική του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο "NEW METRO - embeddiNg kEts and Works based learning into MEchaTROnic profile".

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Τμήμα, αναφέρονται τα εξής:

"Άκρως ενδιαφέρον και με πολλές προοπτικές ξεκίνησε το νέο έργο «NEW METRO - embeddiNg kEts and Works based learning into MEchaTROnic profile», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Χρυσόστομο Στύλιο.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances και συμμετέχουν έντεκα (11) εταίροι από επτά (7) Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Ισπανία).

"Ο όρος Μηχανοτρονική είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός που υποδηλώνει τον συνδυασμό των επιστημών της Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής και αναγνωρίζεται έναν από τους διαρθρωτικούς παράγοντες για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση."

Το έργο NEW METRO έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, καθορισμό και εκπαίδευση στις απαραίτητες δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάσταση (Industry 4.0) στην οποία στοχεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τις ανάγκες κατάρτισης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Στο έργο NEW METRO θα υλοποιηθούν δράσεις που έχουν σαν στόχο την αύξηση της απασχόλησης ξεπερνώντας προβλήματα όπως η έλλειψη δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στον τομέα της Μηχανοτρονικής.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο:

1. θα εμπλέξει φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως υπουργεία και περιφέρειες και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία τους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

2. θα ενδυναμώσει και ενισχύσει την τάση των νέων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης υψηλού επιπέδου

3. θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ηλεκτρονικά μαθήματα στη Μηχανοτρονική σε έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

4. θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα σύστημα πιστοποίησης δεξιοτήτων εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στην έδρα του συντονιστή εταίρου και στην οποία συμμετείχε ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που θα υλοποιήσει το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.newmetro.eu/

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe