ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22/05/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση & πρόληψη κινδύνων πλημμυρικών επεισοδίων στην περιοχή του Αράχθου, από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Την Πέμπτη 17/5/2018 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβαλλοντολογικά και τεχνολογικά θέματα.

Στα πλαίσια του έργου: «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου», που υλοποιείται από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με την συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Νικολάου Σκουφά, εγκαταστάθηκε ένας μετεωρολογικός σταθμός στο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής και ένας σταθμηγράφος στη γέφυρα Νεοχωρίου.

Με τη βοήθεια ενός δικτύου οργάνων μέτρησης, που έχει τοποθετηθεί στην ευρύτερη ζώνη του ποταμού Αράχθου, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα δημιουργήσει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης, που θα παρέχει τη δυνατότητα για την έγκαιρη πρόβλεψη και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, με στόχο την αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από το δικτυακό τόπο http://www.watcharachthos.eu/

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 - Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020.

Τονίζεται η σημαντική και μακροχρόνια συνεργασία του Δήμου Νικολάου Σκουφά με το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

 


back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe