ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

27/02/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη αριθμ. 03/2015 για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα. Ο διαγωνισμός χωρίζεται στα εξής Μέρη: ΜΕΡΟΣ 1ο : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Άρτα, προϋπολογισμού: «207.900,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018. ΜΕΡΟΣ 2ο : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στα Ιωάννινα, προϋπολογισμού: «148.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018. ΜΕΡΟΣ 3ο : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Πρέβεζα, προϋπολογισμού: «59.400,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018. ΜΕΡΟΣ 4ο : Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην Ηγουμενίτσα, προϋπολογισμού: «82.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2018, εκτός από τις χρονικές περιόδους από 21-07-2016 έως 20-08-2016, 21-07-2017 έως 20-08-2017 και από 21-07-2018 έως 20-08-2018. Συνολικός προϋπολογισμός «498.300,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο του διαγωνισμού ή χωριστά για κάθε ΜΕΡΟΣ του διαγωνισμού. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe