ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

03/10/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο αξιολογητών IKY

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές καθώς και για Μεταδιδακτορική Έρευνα, καλείται να διαχειριστεί, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δύο Προγράμματα χορήγησης Υποτροφιών με τους εξής τίτλους:

α) «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και

β) «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών /ερευνητριών».

To IKY καλεί όλα τα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΤΕΙ, τους Ερευνητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Βαθμίδας, τους ομότιμους καθηγητές των ημεδαπών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων καθώς και των ισοτίμων προς τα ημεδαπά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών του, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά, την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, οι ομότιμοι καθηγητές, καθώς και οι Ερευνητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Βαθμίδας, που έχουν ήδη ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. - με εξαίρεση όσους εντάχθηκαν στο μητρώο του ΙΚΥ στο πλαίσιο των προσκλήσεων της 15ης/2/2016 και της 28ης/4/2016 θα πρέπει εκ νέου να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Το εν λόγω μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αξιολόγησης στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος υποβολής αιτήσεων του Ι.Κ.Υ, την «Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών».

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe