ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

16/12/2015 | Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το ΤΕΙ Ηπείρου θα διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

1. Πενταμελής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Άρθρο 38 Π.Δ. 118/2007), η οποία θα αξιολογεί τους δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του και από τον και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο ΤΕΙ Ηπείρου.

2. Πενταμελή Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και των προδικαστικών προσφυγών του Ν. 3886/2010 που υποβάλλονται στους δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τα μέλη της οποίας είναι διαφορετικά από τα μέλη της υπό στοιχείο 1. επιτροπής της παρούσας (Άρθρο 38 Π.Δ. 118/2007). Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Η διενέργεια των κληρώσεων θα γίνει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:30 στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

 

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe