ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

12/02/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανακοίνωση αριθμ. 02/2016 με θέμα: Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης των βόθρων στην Ηγουμενίτσα.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης των δύο βόθρων ?συνολικής χωρητικότητας 35-38 τ.μ.- και μεταφοράς των λυμάτων των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.500 ? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 2.845,53 ? πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιανδήποτε τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο κ.λ.π.) τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι τις 29.02.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. από το ΤΕΙ Ηπείρου ? Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe