ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

26/05/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Ιδιαίτερα θετική η αξιολόγηση του ΤΕΙ Ηπείρου


- Αποτελεί ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με ακαδημαϊκό προσωπικό αφοσιωμένο στην αποστολή του.

- Παρουσιάζει πλούσιο ερευνητικό έργο, σημαντικό μέρος του οποίου απολαμβάνει ευρείας επιστημονικής αναγνώρισης

- Έχει ζωτικό ρόλο για την οικονομία της Ηπείρου μέσω των συνεργειών που έχει αναπτύξει με παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας.

 

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κοινοποίησε στο ΤΕΙ Ηπείρου την τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που κατέθεσε η πενταμελής Επιτροπή διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων, μετά την επιτόπια επίσκεψή της στο Ίδρυμα κατά το διάστημα 21-23 Μαρτίου. Η Επιτροπή επισκέφθηκε διδακτήρια, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, δομές φοιτητικής μέριμνας και μονάδες εξυπηρέτησης των φοιτητών, ενώ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους και εκπροσώπους θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας.

Η συνολική αποτίμηση της υπόστασης, του έργου και της προοπτικής του ΤΕΙ Ηπείρου είναι ιδιαίτερα θετική. Ειδικότερα, η Επιτροπή:

  • Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί με συνέπεια να υπηρετεί το όραμα και τους στόχους που είχαν τεθεί από την ίδρυσή του: την παροχή σύγχρονης εφαρμοσμένης τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας για να εξυπηρετήσει της ανάγκες του τόπου. Η πρακτική-εφαρμοστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, που προωθείται στο ΤΕΙ Ηπείρου και αποτυπώνεται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του, ικανοποιεί απόλυτα τους φοιτητές, τους απόφοιτους και τους εργοδότες τους, καθώς θεωρούν ότι οι νέοι πτυχιούχοι έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να διεκδικήσουν καλές ευκαιρίες απασχόλησης.

 

  • Δηλώνει με έμφαση ότι είναι αδιαμφισβήτητη η αφοσίωση του συνόλου του προσωπικού στα καθήκοντά του, ενώ επισημαίνει ως άξιες επαίνου τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη του για τη διατήρηση της ποιότητας στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις δυσμενείς συνέπειές της στη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του Ιδρύματος. Θετικά αποτιμάται επίσης το επίπεδο των φοιτητών και η αφοσίωση στις σπουδές τους. Η σχέση διδασκόντων και διδασκομένων χαρακτηρίζεται ως ανοικτή, εξωστρεφής και αποδοτική.

 

  • Υπογραμμίζει την ύπαρξη πολύ καλά εξοπλισμένων εργαστηρίων, στα οποία προωθείται η εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς που σχετίζονται με τις ανάγκες του τόπου και της χώρας, και στους οποίους το Ίδρυμα έχει αναπτύξει πρωτότυπες και εξειδικευμένες εφαρμογές. Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου απολαμβάνει ευρείας επιστημονικής αναγνώρισης. Η οργάνωση στοχευμένων και ελκυστικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών συνιστά επίσης ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυσης της έρευνας.

 

  • Ενστερνίζεται ένθερμα το σχεδιασμό του ΤΕΙ Ηπείρου να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα τη δημιουργία ενός πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου στην Άρτα. Το σχέδιο αυτό, που δημιουργεί αυξημένες ερευνητικές προοπτικές και έχει την καθολική αποδοχή και υποστήριξη από τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας, ήδη βαίνει προς υλοποίηση. H συγκεκριμένη δομή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει το ΤΕΙ Ηπείρου με τους τοπικούς φορείς της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.

 

  • Καταδεικνύει με σαφήνεια ότι το πλέον ισχυρό σημείο που έχει να επιδείξει το ΤΕΙ Ηπείρου είναι η λειτουργική του διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, ότι το Ίδρυμα εστιάζει στρατηγικά τη δραστηριότητά του σε τέσσερεις κύριους θεματικούς τομείς (αγροδιατροφή, υγεία και πρόνοια, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, τουρισμός), οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παραγωγική βάση, την αναπτυξιακή προοπτική και τον πυρήνα της οικονομικής πραγματικότητας της Ηπείρου. Οι ενεργές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με συναφείς τοπικούς παραγωγικούς φορείς παγιώνουν και ενισχύουν τη δυναμική των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος ενώ καθιστούν αδιαμφισβήτητα ζωτικό το ρόλο του για την οικονομία της Ηπείρου.

Τέλος, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής διαθέτει ταλαντούχο προσωπικό και φοιτητές και στο πλαίσιο της λειτουργίας του οργανώνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής. Χάρη στη φήμη που έχει αποκτήσει, λειτουργεί ως πολύ σημαντικός πρεσβευτής του ΤΕΙ Ηπείρου στις τοπικές κοινωνίες.

Αν και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος αποδείχθηκε ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου δεσμεύεται, με τη συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Επιτροπής. Άλλωστε, η σημερινή, πολύ θετική αποτίμηση του έργου και της προσφοράς του Ιδρύματος είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης, διαρκούς και συλλογικής προσπάθειας, την οποία οφείλουμε να συνεχίσουμε με πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης, στοχεύοντας στην επίτευξη της Αριστείας.

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απόφοιτους και εκπροσώπους θεσμικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής, που συμμετείχαν στην επιτυχή διοργάνωση και διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Για την πλήρη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Ηπείρου πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe