ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες του τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών

Έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

 • Την παραλαβή αιτημάτων προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Τη σύνταξη των προκηρύξεων προμηθειών/υπηρεσιών και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών, καθώς και τη υποστήριξη των διαδικασιών των διαγωνισμών.
 • Τη σύνταξη συμβάσεων διαγωνισμών και συμβάσεων έργου.
 • Τον έλεγχο ορθότητας και επιλεξιμότητας των συμβάσεων.
 • Την ευθύνη για την ενημέρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή του πλαισίου προμηθειών.
 • Την τήρηση αρχείου προτύπων διακηρύξεων στις διάφορες κατηγορίες έργων.
 • Τον έλεγχος τήρησης πλαισίου προμηθειών.
 • Τις διαδικασίες προεγκρίσεων (προδημοπρασιακός και προσυμβατικός έλεγχος).
 • Την τήρηση κανόνων δημοσιότητας.
 • Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και ενημέρωση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής εξοπλισμού, οργάνων, αναλώσιμων υλικών και υπηρεσιών.
 • Τη διοικητική υποστήριξη διεξαγωγής διαγωνισμών.
 • Τη διοικητική υποστήριξη διαδικασιών έγκρισης από τα αρμόδια όργανα.
 • Τη διαχείριση εγγυητικών επιστολών.
 • Τη διοικητική υποστήριξη διαδικασίας συμβασιοποίησης.
 • Την τήρηση και παρακολούθηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών.
 • Την τήρηση και διαχείριση καταλόγου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).
 • Την τήρηση αρχείου διαγωνισμών.
 • Τις αναρτήσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τήρηση του αντίστοιχου αρχείου.
 • Την τήρηση αρχείου νομοθεσίας περί προμηθειών.
 • Τη διάθεση και παράδοση του εξοπλισμού με την ολοκλήρωση των έργων στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Δομών και Πληροφορικής.
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe