ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου
22/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
3o Πρυτανικό Συμβούλιο ΤΕΙ
22/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
4η Σύγκλητος ΤΕΙ
21/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε.
20/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Έγκριση των πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φοιτητική Εστία της Άρτας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
20/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017
18/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων : Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο».
18/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
3η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ
18/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
2o Πρυτανικό Συμβούλιο ΤΕΙ
18/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ολοκλήρωση υδρομετρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2017 στον ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας - μία πρακτική συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου / Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Εργ. Γ. Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
15/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Eγγραφές επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση αριθμού ΑΜΚΑ
14/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Πόλος έλξης της πολιτικής ηγεσίας, πρυτανικών αρχών και επιχειρηματικών παραγόντων έγινε το περίπτερο του ερευνητικού έργου «Πράσινο Χοιρινό Κρέας - Green Pork» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στα εγκαίνια της 82ης Δ.Ε.Θ.
12/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών - Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε.
11/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου
11/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Συμμετοχή ερευνητών του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων σε έργο Horizon 2020 με αντικείμενο την αύξηση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στους παράγοντες καταπόνησης
07/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
07/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.Π του ΤΕΙ Ηπείρου
07/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Δελτίο Τύπου : Μεταπτυχιακό Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
07/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου
06/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανακοίνωση για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών
06/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης πρωτοετών φοιτητών για τις Φ.Εστίες του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα,Ιωάννινα)
06/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης πρωτοετών φοιτητών
05/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
2η έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου
05/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
1ο έκτακτο Πρυτανικό Συμβούλιο ΤΕΙ
05/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ενημέρωση για το Φοιτητικό Επίδομα
04/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Η ΓΓΕΤ επιβραβεύει και προβάλλει ερευνητικό έργο του ΤΕΙ Ηπείρου για το Πράσινο Χοιρινό Κρέας Green Pork, στην 82η ΔΕΘ
31/08/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Καλωσόρισμα νέων φοιτητών
30/08/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία και προσωπικού για επιμόρφωση Ακαδ.Ετους 2017-2018
29/08/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
1η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου
31/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Λειτουργία του Ιδρύματος κατά τον Αύγουστο
31/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Το ΤΕΙ Ηπείρου Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο για την δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
24/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Υποτροφίες αριστείας μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα Siemens
13/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Συμπληρωματική Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο: <Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία>
10/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το στρογγυλό τραπέζι του Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα
10/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
4η έκτακτη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)
10/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
19η έκτακτη Συνέλευση ΤΕΙ
07/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ενδιαφέρουσα εκδήλωση του ΠΜΣ στην Πρέβεζα στις 8-7-2017
05/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
18η έκτακτη Συνέλευση ΤΕΙ
03/07/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 2017-18
30/06/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ανακοίνωση που αφορά την υποβολή των αιτήσεων σίτισης - στέγασης
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Συμβούλιο
Πρόεδρος
Συνέλευση
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Καθηγητών και ΕΔΙΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικών Υπαλλήλων
Τηλ. Κατάλ. Ειδ. Τεχν. Εργαστ. Προσ)κού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe