ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Αγροκτήματος και Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου

Τμήμα Αγροκτήματος και Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου

Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Τμήματος Αγροκτήματος και Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου αξιοποιούνται σε συνεργασία και υπό την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως εκπαιδευτικοί χώροι για την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, καθώς και ως  πρότυπες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή πρωτότυπης εφαρμοσμένης ερευνητικής δραστηριότητας και ως πεδίο εφαρμογής και πιλοτικής επίδειξης-διαχείρισης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων στην αγροτική παραγωγή, δευτερευόντως δε μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης από το Ίδρυμα. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν κυρίως:

 • Την κατάρτιση του ετήσιου γενικού  σχεδίου  αξιοποίησης του αγροκτήματος και των γεωτεχνικών εγκαταστάσεων με τη συνεργασία του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τροφίμων και Διατροφής και την προώθησή του  για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα.
 • Την προετοιμασία της σποράς και τις απαιτούμενες καλλιεργητικές εργασίες στην σχολάζουσα έκταση, η οποία καλύπτεται εποχικά με διάφορες καλλιέργειες τόσο για την οικονομική εκμετάλλευση όσο και  για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
 • Τη μέριμνα για την περιποίηση του οπωρώνα, αμπελώνα και των θερμοκηπίων.
 • Τη φροντίδα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, για τη συντήρηση του πρασίνου και των φυτών καθώς και για τη φύτευση νέων καλλωπιστικών θάμνων ή άλλων δένδρων.
 • Την υποστήριξη στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στη διοργάνωση εκθέσεων που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και τα τρόφιμα.
 • Τη μέριμνα για την οργάνωση της αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων, καθώς και την ανάπτυξη της ευζωίας τους μέσω της διατροφής τους και της προαγωγής της υγείας τους, καθώς και για την παραγωγή καινοτόμων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προϊόντων που προέρχονται από αυτά.
 • Τη μέριμνα για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την προμήθεια των απαραίτητων γεωργικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, γεωργικών εργαλείων, συστημάτων άρδευσης και αναλώσιμου υλικού.
 • Την κατάρτιση προγράμματος παραγωγικής εκμετάλλευσης των προϊόντων του αγροκτήματος, από το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και των θερμοκηπίων.
 • Την τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την λογιστική απεικόνιση της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Τη μέριμνα  για την τήρηση πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας.
 • Την τήρηση του αρχείου με τη σχετική νομοθεσία, τους χάρτες άρδευσης, τα ΦΕΚ των παραχωρηθέντων εκτάσεων κ.λπ.
 • Υποβολή  προτάσεων  και  μέριμνα  για  την  συντήρηση  των  ελευθέρων  χώρων, οδών, χώρων στάθμευσης της περίφραξης, αίθριων κ.λπ.,
 • Την κατάρτιση προγραμμάτων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του ορεινού και πεδινού πράσινου, στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος και τον τονισμό των σημείων ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Την προώθηση προτάσεων για την προμήθεια των απαραίτητων για το σκοπό αυτό υλικών και μηχανημάτων.
 • Την επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων.
 • Τη σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού δαπανών για τις εργασίες ευθύνης του τμήματος και την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων.
 • Τη λειτουργία αποθήκης υλικών και μηχανημάτων και τη σύνταξη μηνιαίου  πρωτοκόλλου κίνησης.
 • Τη μέριμνα για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του πάρκου, την έγκαιρη απομάκρυνση αχρήστων υλικών, απορριμμάτων κ.λπ.
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα.

Τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe