ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Πρώην Σύγκλητος

 

Η πρώην Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου, που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΠΠ 376/29-11-2017 Πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4485/2017 (Α΄, 114,4-8-2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", αποτελούνταν από τα κάτωθι μέλη:

 

Τσίνας Αναστάσιος, Πρύτανης

e-mail: actsinas@teiep.gr, Βιογραφικό

 

Αγγέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

e-mail:kangelis@teiep.gr, Βιογραφικό

 

Ζακοπούλου Βικτωρία, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

e-mail: vzakop@ioa.teiep.gr,Βιογραφικό

 

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

e-mail:kkaraman@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Τάγκας Περικλής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ptangas@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Τσιρογιάννης Ιωάννης, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

e-mail:itsirog@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

gpapadop@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

e-mail:sotiropoulosioan@yahoo.gr,Βιογραφικό

 

Στύλιος Χρυσόστομος, Κοσμήτορας της ΣχολήςΤεχνολογικών Εφαρμογών

stylios@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Βάρρας Γρηγόριος, Κοσμήτορας Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών και Πρόεδρος του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

e-mail: grvaras@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Μαντζούκας Στέφανος, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής

smantzoukas@ioa.teiep.gr,Βιογραφικό

 

Βρυώνης Γεώργιος, Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

gvrionis@ioa.teiep.gr,Βιογραφικό

 

Ζιάβρα Ναυσικά, Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας

nziavra@ioa.teiep.gr,Βιογραφικό

 

Ναξάκης Χαρίλαος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

naxakis@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Δογορίτη Ελευθερία, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

edogor@teiep.gr,Βιογραφικό

 

Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού

Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

Εκπρόσωπος Φοιτητών

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe