ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Πρώην Συμβούλιο

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: Συμβούλιο-Αρμοδιότητες[3].pdf |

 

Το πρώην Πρυτανικό Συμβούλιο, που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΠΠ 375/29-11-2017 Πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4485/2017 (Α΄, 114, 4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», αποτελούνταν από τα κάτωθι μέλη:

 

Τσίνας Αναστάσιος, Πρύτανης

e-mail: actsinas@teiep.gr

 

Αγγέλης Κωνσταντίνος, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

e-mail: kangelis@teiep.gr

 

Ζακοπούλου Βικτωρία, Αρμόδια Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

e-mail: vzakop@ioa.teiep.gr

 

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

e-mail: kkaraman@teiep.gr

 

Τάγκας Περικλής, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

e-mail: ptangas@teiep.gr

 

Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Εκπρόσωπος Φοιτητών

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe