ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Πρώην Πρύτανης & Αντιπρυτάνεις

 

Αναστάσιος Τσίνας, Πρύτανης του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Αναστάσιος Τσίνας είναι πτυχιούχος (1992, «Λίαν Καλώς») και διδάκτορας (1997, «Άριστα») του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και είναι καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αγροτικών Ζώων και Κτηνιατρική Φαρμακολογία».

Στο ΤΕΙ Ηπείρου δίδαξε για πρώτη φορά ως έκτακτος επιστημονικός συνεργάτης το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, ενώ το 2006 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. Έχει διδάξει επίσης σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Ηπείρου με τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία σε θέματα κτηνιατρικής διαχείρισης εκτροφών καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, εκτέλεσης και στατιστικής αξιοποίησης κλινικών πειραματισμών σε παραγωγικά ζώα, με αντικείμενο τον έλεγχο νοσημάτων και την εκτίμηση της παραγωγικότητάς τους. Έχει συνεργαστεί με φαρμακευτικές εταιρείες ως τεχνικός σύμβουλος και επιστημονικός συνεργάτης, ενώ έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε ελληνική εταιρεία παραγωγής καινοτόμων προσθετικών ζωοτροφών. Το δημοσιευμένο έργο του τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και περιλαμβάνει άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια, ελληνικά και διεθνή. Επίσης έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικών ομάδων στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο στο ΑΠΘ όσο και στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017 υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου με αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προσωπικού, Σπουδαστικής Μέριμνας & Κτηριακών Εγκαταστάσεων.

 

Από 1ης Δεκεμβρίου 2017 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2018 ήταν ο νέος Πρύτανης του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

 

Αντιπρυτάνεις του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου ήταν:

1. Αγγέλης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ο Κωνσταντίνος Θ. Αγγέλης γεννήθηκε στην Άρτα το 1968.

Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου, από το 2005 έως και σήμερα, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα».

Διαθέτει πτυχίο Φυσικής (1993), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1996) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2000), με υποτροφία του ΙΚΥ, από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2000 έως το 2005 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής (Βάση ΠΔ/407) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά ή/και Ασύρματες Επικοινωνίες». Στο ΤΕΙ Ηπείρου δίδαξε για πρώτη φορά ως μέλος του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, το ακαδ. έτος 1999-2000, ενώ το 2005 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (2005-2008) και Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ.) (2012- 2016). Στο ΤΕΙ Ηπείρου διετέλεσε επίσης μέλος της Επιτροπής Ερευνών και μέλος του κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου. Πέραν του ΤΕΙ Ηπείρου είναι μέλος: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (ICST), European Microwave Association (EuMA), European Alliance for Innovation (EAI). Integrated Space Infrastructure for Global Communications (ISICOM) και Integral Satcom Initiative (ISI), European Technology Platform on Satellite Communications. Από το Μάρτιο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2017 εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Ρώμης-Tor Vergata, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του άδειας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται κύρια στη μελέτη μικροηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων, ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων κεραιών, συνεργατικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών αυτών. Το δημοσιευμένο έργο του, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς από άλλους ερευνητές, περιλαμβάνει 42 εργασίες (αυτόνομες ή σε συνεργασία) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, καθώς και σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και έχει λάβει περισσότερες από 400 ετεροαναφορές.

 

2. Ζακοπούλου Βικτωρία του Σωτηρίου, Αρμόδια Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Βικτωρία Ζακοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες: πρώϊμη ανίχνευση και παρέμβαση».

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή (2001) και MS (1994) και Πτυχίο (1990) με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Η μεταδιδακτορική της έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Παιδονευρολογική Κλινική). Στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής της πορείας έχει τύχει σημαντικών υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών, με έμφαση στην πρώιμη ανίχνευση δυσλεξίας. Η κα Ζακοπούλου έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με εξειδικευμένα θέματα σε θεωρητικό και εργαστηριακό / κλινικό επίπεδο τόσο σε προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών; έχει αναλάβει την επίβλεψη μεγάλου αριθμού διπλωματικών εργασιών. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιστήμης, της έρευνας και εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Η κα Ζακοπούλου έχει τύχει σημαντικών υποτροφιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και είναι ο κύριος συγγραφέας ερευνητικών εργασιών δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και πρακτικά συνεδρίων.

 

3. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων».

 

Διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΑΣΟΕΕ). Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών Speyer (Deutsche Universit?t f?r Verwaltungswissenschaften Speyer) όπου έλαβε mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Msc) στις Διοικητικές Επιστήμες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο ΤΕΙ Ηπείρου διορίστηκε το έτος 2011 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στο οποίο διετέλεσε Προϊστάμενος κατά την περίοδο 2011-2013. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Επιθεωρητής Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας. Το 2013-2017 διετέλεσε μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Έχει εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει εργασίες (αυτόνομες ή σε συνεργασία) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της οικονομικής των επιχειρήσεων, της οικονομικής της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

 

4. Τάγκας Περικλής του Κωνσταντίνου, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Ο Περικλής Τάγκας είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική γλώσσα, με έμφαση στις τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας-εξειδικευμένη μετάφραση».

 

Διαθέτει πτυχίο (1990, «Άριστα») και διδακτορικό (1997, «Άριστα») από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, όπου εκπόνησε επίσης μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία του ΙΚΥ. Στο ΤΕΙ Ηπείρου δίδαξε για πρώτη φορά ως μέλος του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, το ακαδ. έτος 1998- 99, ενώ το 2003 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, στο οποίο διετέλεσε Προϊστάμενος από το 2004 ως το 2012. Το 2012 εκλέχτηκε Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, θέση στην οποία παρέμεινε ως τη λήξη της θητείας του, το 2016. Στο ΤΕΙ Ηπείρου διετέλεσε επίσης Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Έχει εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος (Interreg, IPA Adriatic), είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας (EEA Grants/ΓΓΕΤ, Αρχιμήδης I και III, ΕΠΕΑΕΚ/ΕΠΕΔΒΜ). Eχει συμμετάσχει σε αξιόλογα διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής, κριτής εργασιών και εισηγητής, ενώ έχει επίσης οριστεί μέλος εκλεκτορικών σωμάτων, καθώς και επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής. Το δημοσιευμένο έργο του, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς από άλλους ερευνητές, περιλαμβάνει βιβλία (συγγραφή/επιμέλεια) και εργασίες (αυτόνομες ή σε συνεργασία) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, καθώς και σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Έχει διδάξει και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης, ως υπότροφος ευρωπαϊκών προγραμμάτων (LLP/Erasmus, Leonardo Da Vinci, ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Lingua). Το 2014-17 διετέλεσε μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης /Διεθνούς Γλώσσας», καθώς και διδάσκων στο ΠΜΣ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική». Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς (οικονομία, διοίκηση, διαπραγματεύσεις), μετάφρασης/διερμηνείας, διαγλωσσικής/διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διδακτικής, εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και λογοτεχνίας.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe