ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Πορεία στο χρόνο

Πορεία στο χρόνο...

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1994 (ΦΕΚ τ. Α΄/181/31-10-1994) με έδρα την Άρτα.

 

Στα 19 χρόνια της δημιουργικής του πορείας έγιναν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την εκπαιδευτική του φυσιογνωμία.

 

Ας ταξιδέψουμε στο χρόνο...


Η αρχή...

Το ΤΕΙ Ηπείρου ξεκινά τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 με έδρα την Άρτα και παράρτημα στα Ιωάννινα, με 2 Σχολές και 6 τμήματα:

 

Άρτα

Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας με τμήματα:

 • Φυτικής Παραγωγής (Από το 1985 λειτουργούσε ως παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Ζωϊκής Παραγωγής
 • Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Παράρτημα Ιωαννίνων

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας με τμήματα:

 • Νοσηλευτικής (Από το 1984 λειτουργούσε ως παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Βρεφονηπιοκομίας (Από το 1984 λειτουργούσε ως παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου)
 • Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

 

Στη συνέχεια...

 

Το 1995 (ΦΕΚ 94/23-5-1995) ιδρύεται το παράρτημα Ηγουμενίτσας με το τμήμα Ιχθυοκομίας - Αλιείας (ανεξάρτητο).


Το 1996 (ΦΕΚ 263/27-11-1996) ιδρύεται το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο παράρτημα Ηγουμενίτσας.

Το 1998 (ΦΕΚ 113/26-5-1998) ιδρύονται:

 • Το παράρτημα Πρέβεζας με το τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Το τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) με έδρα την Άρτα. Το 2009 το τμήμα μετονομάζεται σε Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το 1999 (ΦΕΚ 179/6-9-1999) ιδρύονται:

 • Το τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας στο Παράρτημα Ιωαννίνων.
 • Το τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας.
 • Το τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στο Παράρτημα Πρέβεζας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) το οποίο το 2003, μετονομάσθηκε σε Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.
 • Το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα (Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας ).
 • Το τμήμα Βιολογικής Γεωργίας του παραρτήματος Αργοστολίου το οποίο το 2003 (ΦΕΚ Β΄1817/2003) μεταφέρθηκε στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ ίδρυσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 156/20-6-2003) μετονομαζόμενο σε τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας.
 • Το τμήμα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων στο παράρτημα Ληξουρίου (Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας ) το οποίο το 2003 (ΦΕΚ Β΄1817/2003) μεταφέρθηκε στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ ίδρυσης 156/20-6-2003).

 

Το 2003 (ΦΕΚ 222/17-9-2003) ιδρύονται:

 • Το παράρτημα Λευκάδας με το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία.
 • Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο παράρτημα Ληξουρίου.


Το 2009 (ΦΕΚ 44/12-3-2009) ιδρύονται τα κάτωθι τμήματα τα οποία δεν λειτούργησαν:

 • Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων με έδρα την Άρτα
 • Ηλεκτρονικής με έδρα την Άρτα
 • Οπτικής και Οπτομετρίας με έδρα την Ηγουμενίτσα

 

Πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»...


Έως 31 Αυγούστου 2013 το ΤΕΙ Ηπείρου απαρτίζεται από 4 Σχολές (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας) και 13 τμήματα:

Άρτα (διοικητική έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου):

 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας)
 • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας)
 • Τμήμα Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας)
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας)
 • Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας)

Ιωάννινα:

 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας)
 • Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας)
 • Τμήμα Λογοθεραπείας (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας)

Πρέβεζα:

 • Τμήμα Λογιστικής (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας)
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας)

Ηγουμενίτσα:

 • Τμήμα Ιχθυοκομίας & Αλιείας (ανεξάρτητο)
 • Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας)
 • Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας)

 

Έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018...

 

Από 1 Σεπτεμβρίου 2013, μετά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ? αριθμ. 84/2013 (ΦΕΚ124/3-6-2013) «Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής  - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» το ΤΕΙ Ηπείρου συγκροτείται από 5 σχολές και 8 τμήματα:

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με έδρα την Άρτα η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 • Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωικής Παραγωγής
 • Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με έδρα την Άρτα, η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 • Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.
 • Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.
 • Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα και το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παραρτήματος Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα συγχωνεύονται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα.

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ με έδρα την Άρτα, η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

 

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία συγκροτείται από τα εξής τρία τμήματα:

 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα
 • ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με έδρα την Ηγουμενίτσα η οποία συγκροτείται από τα εξής δύο τμήματα:

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα την Ηγουμενίτσα και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

 • α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • β) Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
 • β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • β.β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία

 

2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ με έδρα την Πρέβεζα

 

* Το Τμήμα Ιχθυοκομίας - Αλιείας του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, συγχωνεύεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe