ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Διατελέσαντες Πρόεδροι

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

(από 31-10- 1994 έως 31-12-1995)

 

Μαλισιόβας Νικόλαος - Πρόεδρος

Μάνος Γεώργιος - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-1-1996 έως 31-12-1997)

 

Μάνος Γεώργιος - Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Δ. Γεώργιος - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-9- 1998 έως 31-12-2000)

 

Μάνος Γεώργιος - Πρόεδρος

Νικολάου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-1-2001 έως 31-8-2002)

 

Μάνος Γεώργιος - Πρόεδρος

Νικολάου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος

Γκαλπακιώτης Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-9-2002 έως 31-8-2005)

 

Κανδρέλης Σωτήριος - Πρόεδρος

Τζώρα Αθηνά - Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Κ. Γεώργιος - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-9-2005 έως 31-8-2008 )

 

Γκίκας Γρηγόριος - Πρόεδρος

Γλαβάς Ευριπίδης - Αντιπρόεδρος

Νικολάου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος

 

 

(από 1-9-2008 έως 31-8-2012)

 

Γκίκας Γρηγόριος - Πρόεδρος

Γλαβάς Ευριπίδης - Αντιπρόεδρος

Ζωάκη Δήμητρα - Αντιπρόεδρος

Καραβίδας Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος

 

 

(έτος 2013 )

 

Γλαβάς Ευριπίδης - Πρόεδρος (από 14-2-2013 έως 31-8-2017)

Γκανάς Ιωάννης - Αναπληρωτής Πρόεδρος (από 20-2-2013 έως 31-8-2017)

Τσίνας Αναστάσιος - Αναπληρωτής Πρόεδρος (από 20-2-2013 έως 31-8-2017)

 

(από 1-12-2017 έως 30-9-2018)

 

Τσίνας Αναστάσιος - Πρύτανης

Αγγέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρύτανης

Ζακοπούλου Βικτωρία, Αντιπρύτανης

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αντιπρύτανης

Τάγκας Περικλής, Αντιπρύτανης

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe